Monika

Pokosili trávu, odstránili burinu a upratali aj po sebe. Dobrá práca!