Cenník

KOSENIE

Kosenie trávnika

0 – 200 m2   |     0,09 € / m2
200 – 500 m2   |     0,07 € / m2
> 500 m2   |     0,05 € / m2

Kosenie trávnika – „Trávnik“
Platí v obci Trávnik

0,03 € / m2

ČISTENIE DVOROV A ZÁHRAD

Čistenie silne zarasteného pozemku vysokou, hrubou burinou, stromami, kríkmy

0,25 € / m2

Čistenie stredne zarasteného pozemku burinou, malými krikmy

0,15 € / m2

STAROSTLIVOSŤ O STROMY

Drvenie konárov

15 € / hod

Drvenie konárov – „Trávnik“
Platí v obci Trávnik

10 € / hod

Redukčné rezy pre zmenšenie rozmerov koruny stromov, zdravotné rezy stromov

10 € / hod

Cenník je platný od 01.01.2018

 

Leták 2018
Akcia „Trávnik“